Monthly Archives: מאי 2006

שירותי אחסנה בירושלים מתקדמים ביותר עבור כלל הלקוחות העסקיים

שירותי הובלה מתקדמים ביותר עבור כלל הלקוחות העסקיים: חשוב לדעת כי הובלות החברה שלנו לא רק מספקת שירותי הובלה עבור לקוחות פרטיים אלא גם עבור אנשי עסקים ממולחים שונים, כמו גם עבור בעלי משרדים שונים, בעלי רשתות של חנויות, בעלי חנויות רגילות וגם בעלי מפעלים שונים אשר זקוקים לביצוע הובלה של מוצרים או של סחורה או של בגדים או רכוש לבית הלקוח\ה או העברתם לבית עסק אחר במסגרת עסקה כלשהי או במסגרת הסכם כלשהו או שזקוקים בעצם להעברת המיקום העכשווי של בית העסק שלהם למקום חדש אשר מצוי רחוק או קרוב יותר למקום העכשווי עבור העסק שלהם.